‘Bài chòi’, arte tradicional del Viet Nam Central (Viet Nam)
Lista representativa - 2017

Bài chòi in central Viet Nam
© Vietnamese Institute for Musicology, 2015