Arte de fabricación y práctica musical del Tar,… (Azerbaiyán)
Lista representativa - 2012

The art of Azerbaijani tar performing
© 2010 by N.Abba/Ministry of Culture and Tourism