‘Dikopelo’, música tradicional de los bakgatla ba… (Botswana)
Lista de Salvaguardia Urgente - 2017

Traditional folk music of Bakgatla ba kgafela
© S.O. Rampete/Bakgatla ba Kgafela, 2011