Fabricación de sodai, adornos decorativos de paja, en… (Lituania)
Lista representativa - 2023

Sodai straw garden making in Lithuania
© Vilnius Ethnic Culture Centre, 2022