La música tradicional del morin khuur (Mongolia)
Lista representativa - 2008

La música tradicional del morin khuur
© UNESCO