Malagasy Kabary, the Malagasy oratorical art (Madagascar)
Representative List - 2021

Ny Kabary Malagasy
© Televiziona Malagasy, Madagascar, 2020