'Ie Samoa, fine mat and its cultural value (Samoa)
Representative List - 2019

The production of the 'ie Samoa (O le gaosiga o le 'ie Sae)
© Ministry of Women, Community, and Social Development, Samoa, 2015