Khorazm dance, Lazgi (أوزبكستان)
القائمة التمثيلية - 2019

Khorazm dance - Lazgi, Uzbekistan
© Oltin Meros Public Foundation, 2017