N°11165
SML |  MED |  LRG |  BIG |  HUG | 
أوغندا
Embhaire: Traditional Xylophone Making (Uganda)
Embhaire : Fabrication traditionnelle de xylophone (Ouganda)
El "embhaire" y la fabricación tradicional de xilófonos (Uganda)