N°04101
Beginning of restructuring works, Ramses II, statues
Le début des travaux de restructuration, Ramsés II, statues
El inicio de los trabajos de restructuración
بدء أعمال ترميم تمثال رعمسيس الثاني