N°02988
عنصر أعياد "جيونغ" في معبدي "بودونغ" و"سوك" (فييت نام)
مسجل في 2010 (5.COM) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
The Panorama of Thượng Temple dedicated to Thánh Gióng, Phù Đổng Commune, Gia Lâm District
Vue panoramique du Temple Supérieur dédié à Thánh Gióng à la commune de Phù Đổng, district de Gia Lâm.