(1)

الوثائق
598 
Return to top
Viet Nam

EN: Safeguarding and promotion of indigenous knowledge associated with the ecological environment of the Black Ha Nhi in Lao Cai Province, Viet Nam

FR: La sauvegarde et promotion des connaissances autochtones associées à l'environnement écologique des Ha Nhi noirs de la province de Lao Cai (Viet Nam)

السعر:  24,631

Assistance Request (BUR)

Request form ICH-04:English|French

20 Aug 2013
Budget:English|French

20 Aug 2013
Timetable:English|French

20 Aug 2013
Decision - Decision 8.COM 3.BUR 5:English/French

 4 Nov 2013
Additional information request:English

 2 Aug 2013
Additional information request:English

11 Apr 2012
Additional information request:English

23 Jun 2011
Request form ICH-04:English

12 May 2016
Budget:English

 3 Dec 2012
Timetable:English

 3 Dec 2012
Request form ICH-04:English

29 Oct 2010
Top